Archiwum: "pracownia kultury"
Kulturowe oblicza Wschodu

Kulturowe oblicza Wschodu

Pojęcie „wschodu” towarzyszy nam niemal nieustannie i co znamienne, jest ono stosowane w wielu, tak bardzo różnych od siebie kontekstach. Możemy mówić zarówno o wschodzie słońca, jak i o wschodzie rozumianym jako kierunek geograficzny. Pojęcie „wschodu” nabrało również kulturowego znaczenia, które pozwala nam na przeprowadzenie swoistej klasyfikacji i określanie przynależności pewnych państw i narodów świata do sfery Bliskiego, Dalekiego Wschodu bądź Europy Wschodniej.
Gaumardżos! O kolejności gruzińskich toastów

Gaumardżos! O kolejności gruzińskich toastów

Supra, czyli gruzińska uczta jest jednym z najbardziej charakterystycznych wyznaczników kultury gruzińskiej, istniejącym w polskiej świadomości i kulturze popularnej. Ogromna liczba osób, zasiadającą wokół przepełnionych jedzeniem stołów zwraca naszą uwagę nie tylko ze względu na atrakcyjność tej formy biesiady, ale również i z powodu skojarzeń z gościnnością, którą to uznajemy za jedną z kluczowych cech naszego narodu.
Zachodnie fantazje o Gejszy

Zachodnie fantazje o Gejszy

Czy gejsza dla Zachodu jest dziś czymś więcej poza synonimem prostytutki i orientalnej atrakcji turystycznej? Trudno osobie, nie znającej kultury japońskiej odróżnić prawdziwą wykształconą gejszę od dziewczyny zabawiającej podróżnych, która tylko zewnętrznie ją przypomina. 
Zostać Faworytą. Struktura tureckiego haremu

Zostać Faworytą. Struktura tureckiego haremu

Słysząc słowo harem wyobrażamy sobie kobiety ubrane w prześwitujące stroje, bogato zdobione biżuterią, tańczące uwodzicielsko wokół mężczyzny. Tymczasem, tym harem jest tylko w potocznym wyobrażeniu. Haremem nazywa się nie tylko kobiety przynależące do pana domu, ale także specjalnie wydzieloną przestrzeń domostwa, którą zamieszkują te kobiety, do których żaden gość, bez przyzwolenia pana domu, nie ma wstępu.
Doświadczyć Korei Południowej: impresje wokół stereotypów i wyobrażeń

Doświadczyć Korei Południowej: impresje wokół stereotypów i wyobrażeń

  Każdy człowiek, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, jest ciągle otaczany przez różnego typu stereotypy i wyobrażenia kulturowe. Niektóre z nich w jakimś stopniu okazują się uzasadnione, jednak inne są całkowicie błędnymi obrazami pewnych kultur. Dlaczego? Tak naprawdę trudno określić jedną przyczynę powstawania stereotypów.
Jak bardzo daleki Wschód? Kulturowy obraz „wschodu” w polskiej kulturze

Jak bardzo daleki Wschód? Kulturowy obraz „wschodu” w polskiej kulturze

Pojęcie wschodu istniejące w zbiorowej kulturowej świadomości nie jest jednolite, ale wielowymiarowe. Zwykliśmy bowiem w obrębie naszego świata rozróżniać kilka wschodów, wśród których znajduje się Daleki Wschód, Bliski Wschód, bądź terytoria bardzo nieokreślonej i niejednolitej granicznie Europy Wschodniej, w której to granicach – zdaniem wielu mieszkańców Europy – sami się znajdujemy, pomimo iż, jednoznacznie i definitywnie odrzucamy taką ewentualność.
Międzywojenna obyczajowość a architektura basenów Górnego Śląska

Międzywojenna obyczajowość a architektura basenów Górnego Śląska

Analiza zmian, jakie zaszły w międzywojennej kulturze, nasuwa pytanie: jak dalece owe zmiany wpłynęły na krajobraz, przestrzeń i – przede wszystkim ¬– na architekturę? A może kierunek oddziaływania był odwrotny i to architektura wymusiła zmiany obyczajów? Jak zmiany obyczajowe zmieniły rozwiązania funkcjonalne w architekturze i jaki wpływ na to miał rozwój sportu i kultury fizycznej?
Męska historia „niemęskiego” sportu. Łyżwiarstwo figurowe a obyczajowość XIX wieku

Męska historia „niemęskiego” sportu. Łyżwiarstwo figurowe a obyczajowość XIX wieku

Łyżwiarstwo figurowe jest dziś często uznawane za aktywność fizyczną właściwą wyłącznie kobietom. Źródła historyczne wskazują jednak, że aż do połowy XIX w. kobiety były praktycznie nieobecne na lodowych taflach. Wynikało to po części z panującej mody (ciasne gorsety, obszerne suknie, niewygodne fryzury), trudnych warunków, w jakich uprawiane było łyżwiarstwo oraz obowiązujących wzorców etykiety.
Futbol w folklorze internetowym. Mistrzostwa Świata 2014 w repertuarze polskich vanity sites

Futbol w folklorze internetowym. Mistrzostwa Świata 2014 w repertuarze polskich vanity sites

Piłka nożna stanowi inspirację dla twórców folkloru internetowego. Podczas trwania Mistrzostwa Świata 2014 na polskich stronach kolekcjonujących e-folklor (tzw. vanity sites) pojawił się liczny materiał graficznego PhotoShop-lore’u, który można potraktować jako oddolny komentarz do wydarzeń sportowych i towarzyszących turniejowi zjawisk społeczno-kulturowych.