Marcel Mauss / spotkanie

Marcel Mauss / spotkanie

Zapraszamy na dwa spotkania z redaktorkami i autorami tekstów do ostatniego numeru “Laboratorium Kultury” poświęconego życiu i twórczości Marcela Maussa – jednego z najważniejszych badaczy kultury XX wieku.
Call for papers: Ralph Linton

Call for papers: Ralph Linton

„Laboratorium Kultury” zaprasza wszystkich zainteresowanych do współtworzenia kolejnego tomu tego czasopisma, z założenia prezentującego sylwetki, dokonania i wpływy znaczących antropologów społecznych i kulturowych.
Antropologia wizualna

Antropologia wizualna

Oddajemy do Waszej lektury specjalny numer Pracowni Kultury, oscylujący wokół zagadnień związanych z antropologią wizualną. Teksty nadesłane do numeru podejmują głównie wątki takie jak film etnograficzny i fotografia.
Najnowsze wpisy
Zachodnie fantazje o Gejszy

Zachodnie fantazje o Gejszy

Czy gejsza dla Zachodu jest dziś czymś więcej poza synonimem prostytutki i orientalnej atrakcji turystycznej? Trudno osobie, nie znającej kultury japońskiej odróżnić prawdziwą wykształconą gejszę od dziewczyny zabawiającej podróżnych, która tylko zewnętrznie ją przypomina. 
Zostać Faworytą. Struktura tureckiego haremu

Zostać Faworytą. Struktura tureckiego haremu

Słysząc słowo harem wyobrażamy sobie kobiety ubrane w prześwitujące stroje, bogato zdobione biżuterią, tańczące uwodzicielsko wokół mężczyzny. Tymczasem, tym harem jest tylko w potocznym wyobrażeniu. Haremem nazywa się nie tylko kobiety przynależące do pana domu, ale także specjalnie wydzieloną przestrzeń domostwa, którą zamieszkują te kobiety, do których żaden gość, bez przyzwolenia pana domu, nie ma wstępu.
Doświadczyć Korei Południowej: impresje wokół stereotypów i wyobrażeń

Doświadczyć Korei Południowej: impresje wokół stereotypów i wyobrażeń

  Każdy człowiek, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, jest ciągle otaczany przez różnego typu stereotypy i wyobrażenia kulturowe. Niektóre z nich w jakimś stopniu okazują się uzasadnione, jednak inne są całkowicie błędnymi obrazami pewnych kultur. Dlaczego? Tak naprawdę trudno określić jedną przyczynę powstawania stereotypów.
Jak bardzo daleki Wschód? Kulturowy obraz „wschodu” w polskiej kulturze

Jak bardzo daleki Wschód? Kulturowy obraz „wschodu” w polskiej kulturze

Pojęcie wschodu istniejące w zbiorowej kulturowej świadomości nie jest jednolite, ale wielowymiarowe. Zwykliśmy bowiem w obrębie naszego świata rozróżniać kilka wschodów, wśród których znajduje się Daleki Wschód, Bliski Wschód, bądź terytoria bardzo nieokreślonej i niejednolitej granicznie Europy Wschodniej, w której to granicach – zdaniem wielu mieszkańców Europy – sami się znajdujemy, pomimo iż, jednoznacznie i definitywnie odrzucamy taką ewentualność.
Call for papers: Antropologia wizualna  // numer specjalny

Call for papers: Antropologia wizualna // numer specjalny

  W związku z III Śląską Edycją Przeglądu Filmów Etnograficznych Oczy i Obiektywy, chcielibyśmy zaprosić Państwa do współtworzenia specjalnego numeru Pracowni Kultury, podejmującego tematykę związaną między innymi z filmami etnograficznymi.
Call for papers: Kulturowe Oblicza Wschodu / zamknięte

Call for papers: Kulturowe Oblicza Wschodu / zamknięte

Pojęcie „wschodu” towarzyszy nam niemal nieustannie i co znamienne, jest ono stosowane w wielu, tak bardzo różnych od siebie kontekstach. Możemy mówić zarówno o wschodzie słońca, jak i o wschodzie rozumianym jako kierunek geograficzny.
Progi, krawędzie, przesmyki... O granicach w kulturze

Progi, krawędzie, przesmyki… O granicach w kulturze

Granice w kulturze to zagadnienia niezwykle popularne, stale obecne i wciąż na nowo poddawane wnikliwym refleksjom w zakresie nauk humanistycznych.
Takiego traktatu młody człowiek nie napisze

Takiego traktatu młody człowiek nie napisze

„Po co w ogóle się starzejemy? – Żeby umrzeć. A śmierć jest po to, żeby pozbyć się osobników, którzy nie spełniają już swoich funkcji i zrobić miejsce nowym”[1] Kiedy powoli zaczyna docierać do nas ta myśl, lecz wciąż jeszcze nie dowierzamy, że obecny ład świata zmierza ku końcowi, niemal jak przez szczelinę zaczynają wypełzać dawne, zagrzebane w czeluściach zapomnienia demony, które zaczynają nas niepokoić...
Granice w terenie

Granice w terenie

Piotr Kowalski w swoim tekście poświęconym granicy jako kategorii antropologicznej stwierdza słusznie, że „Granica należy do najbardziej rudymentarnych kategorii antropologicznych. Wynika to z potrzeby zdawania sobie sprawy z doświadczenia niejednorodności, nieciągłości człowieczego świata uwikłanego w czas i przemijanie”[1]. Każdy człowiek na co dzień pokonuje – bardziej lub mniej świadomie – wiele granic, zarówno przestrzennych jak i kulturowych, czasowych, społecznych… Samo wyjście z domu wiąże się już...