Idea

„Pracownia Kultury” to internetowy nieregularnik związany ze środowiskiem studentów i doktorantów kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim.

Pismo swoją tematyką obejmuje rozważania z pogranicza antropologii, teorii, historii i filozofii kultury oraz kulturoznawczych subdyscyplin. „Pracownia Kultury”, mniej zamknięta w ramach wyznaczonych przez naukowe konwencje niż „Laboratorium Kultury” jest przestrzenią nieustającego eksperymentu. Chcemy by była tytułem otwartym zarówno na przemyślane metodologicznie formy, jak i wolne, niezdyscyplinowane impresje. Zamierzamy wracać do klasyki, ale równie często planujemy wybiegać w przyszłość. Dowartościowujemy rozważania teoretyczne, choć nie wykluczamy raportów związanych z konkretnymi wydarzeniami wpływającymi na lokalną i globalną kulturę. Jesteśmy otwarci na teksty naukowe, ale cenimy sobie również eseje, prace artystyczne, fotografie i wszelkie inne formy wypowiedzi.

Pracownia ma dbać o to polifonię głosów, otwierać się na to, co nowe; tworzyć wyłomy w laboratoryjnych ścianach.

 

Procedury

Pracownia Kultury jest czasopismem, które powstaje dzięki ścisłej współpracy doktorantów i studentów. Stąd też przyjęta przez nas procedura redakcyjna:

1. Temat numeru proponuje para: doktorant i student. Inicjatorem może być jedna ze stron, lecz aby zgłosić numer musi najpierw wybrać i porozumieć się z przyszłym współredaktorem (osoby zainteresowane współpracą lecz nie mające pomysłu, z kim mogłyby zrealizować projekt mogą wybrać jednego z redaktorów tematycznych pisma).

2. Następnie taki zespół powinien wypracować dokładne brzmienie tematu wraz z notką call for papers.

3. Kolejnym krokiem jest przedstawienie propozycji numeru na kolegium redakcyjnym.

4. Po zatwierdzeniu tematu i ustaleniu harmonogramu prac, na stronie PK umieszczone zostaje cfp.

5. Redaktorzy numeru, w porozumieniu z redaktorem naczelnym pracują nad ostatecznym kształtem tematycznego wydania pisma.

6. Po redakcji merytorycznej i decyzji redaktorów, które artykuły zostają przyjęte, teksty trafiają do korekty, a następnie cały numer podlega wewnętrznej, redakcyjnej recenzji.

7. Autorzy zostają poinformowani o przyjęciu artykułów do publikacji, te zaś w końcu zostają opublikowane w “Pracowni Kultury”.