Redakcja „Laboratorium Kultury”:

 

  • Redaktor naczelny

Adam Pisarek

 

  • Redaktorzy tematyczni

Marek Pacukiewicz

Małgorzata Rygielska

Jakub Dziewit

Emilia Wieczorkowska

Małgorzata Kołodziej

 

  • Sekretarz redakcji

Małgorzata Kołodziej

 

  • Redaktor językowy

Małgorzata Więzik

 

  • Korekta

Emilia Wieczorkowska

 

  • Redaktor wydawniczy

Jakub Dziewit

 

  • Redaktor techniczny

Tomasz Kiełkowski

 

  • Grafika i opieka artystyczna

Agnieszka Lesz

 

  • Tłumaczenia

Kamila Gęsikowska, Mateusz Orzeszyn