Czym jest przestrzeń badawcza Laboratorium kultury?

Przestrzeń badawcza Laboratorium kultury to dwa czasopisma (“Laboratorium Kultury” i “Pracownia Kultury”) oraz szereg inicjatyw realizowanych na pograniczu działalności naukowej, edukacyjnej i artystycznej połączonych wspólną perspektywą poznawczą.

 

Dlaczego przestrzeń badawcza nazywa się tak samo jak czasopismo?

Zaczynaliśmy działalność jako czasopismo naukowe o tytule “Laboratorium Kultury” i wokół tej nazwy budowaliśmy tożsamość, zarówno w obszarze dociekań teoretycznych, jak i podejmowanych przez nas przedsięwzięć. Teraz, gdy  poszukujemy również nowych form wyrazu, chcemy, aby nasze inicjatywy nadal łączyła laboratoryjna formuła.

 

Jaka jest relacja pomiędzy “Laboratorium Kultury” a “Pracownią Kultury”?

W ramach “Laboratorium Kultury” proponujemy pogłębiony namysł nad zagadnieniami związanymi z teorią, metodologią i praktyką badań nad kulturą. Nie znając ostatecznego kształtu, który przyjmie czasopismo, stawiamy na strategię powrotu do miejsc, tekstów i nazwisk kluczowych dla wyznaczenia granic naszych dociekań. Rozpoczynamy od ich reinterpretacji i zmierzamy w nieznanym kierunku, jednak ze świadomością, że naszym celem jest dookreślenie kształtu laboratoryjnej perspektywy interpretacyjnej. “Laboratorium Kultury” jest drukowanym czasopismem naukowym dostępnym w wybranych księgarniach w Polsce oraz na stronie internetowej w formule Open access.

“Pracownia kultury” jest mniej zamknięta w ramach wyznaczonych przez naukowe konwencje, wybiera drogę nieustającego eksperymentu. Chcemy by była tytułem otwartym zarówno na przemyślane metodologicznie formy, jak i wolne, niezdyscyplinowane impresje. Zamierza wracać do klasyki, ale równie często planuje wybiegać w przyszłość. Dowartościowuje rozważania teoretyczne, choć nie wyklucza raportów związanych z konkretnymi wydarzeniami wpływającymi na lokalną i globalną kulturę. Jest otwarta na teksty naukowe, ale ceni sobie również eseje, prace artystyczne, fotografie i wszelkie inne formy wypowiedzi. “Pracownia Kultury” to czasopismo internetowe, korzystające z większej swobody jaką zapewnia przestrzeń sieci.

 

Co oprócz czasopism tworzy przestrzeń badawczą?

Przestrzeń badawcza to poza czasopismami przede wszystkim wielka różnorodność projektów z zakresu działalności naukowej, edukacyjnej i artystycznej. Chcemy stać się platformą dla debaty i współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a twórcami oddolnych inicjatyw, które utrwalają całościowe myślenie o kulturze. Tworząc zespół składający się z teoretyków i praktyków: kulturoznawców, antropologów, filozofów i historyków kultury, pracowników naukowych, doktorantów i studentów, działaczy III sektora, osób związanych z uczelniami artystycznymi, edukatorów i  animatorów kultury, chcemy inicjować zarówno refleksję, jak i szereg działań pozwalających na praktykowanie teorii i teoretyzowanie praktyki. Dlatego w przestrzeni badawczej Laboratorium kultury zawsze jest miejsce na warsztaty, spotkania, wykłady, debaty i wyjazdy terenowe.

 

Jak zdobyć patronat Laboratorium kultury nad wydarzeniem/publikacją/konferencją?

Naszym celem jest również promocja dobrych praktyk z zakresu działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej i naukowej. Dlatego staramy się informować o wartościowych projektach tworzonych przez zaprzyjaźnione instytucje. Czekamy również na wiadomości o nowych inicjatywach, które łączą się ze stojącymi u podstaw pisma ideami –  z chęcią będziemy patronować takim wydarzeniom.

Jesteśmy otwarci na współpracę, prosimy jedynie o wiadomość na adres laboratoriumkultury@us.edu.pl, w której zawarte byłyby następujące informacje: 1) nazwa projektu, 2) forma projektu, 3) krótki opis projektu, 4)  informacja o organizatorach.