Ukąszenia, wirusy, memy…
Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych

RED. DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA, ADAM PISAREK

—————————————————————————————————————————————

okładka_ukaszenie

 Miejsce wydania: Katowice

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-60743-90-4

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek

Liczba stron: 282

Wydanie 1

Okładka: Agnieszka Lesz

Kup książkę

—————————————————————————————————————————————

Książka przedstawia wybrane problemy biologiczno-kulturowych zapętleń stanowiących w tym tomie punkt wyjścia dla refleksji nad obrazami różnorodnych, kulturowych praktyk fizjologicznych. Strategie prezentowane przez Autorów poszczególnych tekstów opisujących różnorodne formy naruszenia integralności ludzkiego ciała i umysłu, a także kultury, prowadzą do wyróżnienia dwóch centralnych paradygmatów, pomiędzy którymi rozpościerają się analizy prezentujące różnorodne perspektywy badawcze.

Pierwszy z nich związany jest z antropologią kulturową i znajduje swój najpełniejszy wyraz w koncepcji Ernesto de Martino, w której relacja natura – kultura stanowi centrum antropologicznego poznania. Drugi powstał w efekcie intensywnego rozwoju nauk biologicznych, w tym genetyki, neurobiologii, socjobiologii i cognitive science. Według ustaleń tych dyscyplin opozycja natura – kultura, ciało – umysł nie wydaje się już tak oczywista. Do jej zachwiania doprowadziły również dociekania uczonych spod znaku „trzeciej kultury”, w tym memetyków.