Laboratorium kultury to nie tylko dwa czasopisma, ale również szereg podejmowanych przez nas inicjatyw na pograniczu działalności naukowej, edukacyjnej i artystycznej. Realizując przedsięwzięcia w ramach stworzonej tu przestrzeni badawczej chcemy stać się platformą dla debaty i współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a twórcami oddolnych inicjatyw, które utrwalają całościowe myślenie o kulturze. Tworząc zespół składający się z teoretyków i praktyków: kulturoznawców, antropologów, filozofów i historyków kultury, pracowników naukowych, doktorantów i studentów, działaczy III sektora, osób związanych z uczelniami artystycznymi, edukatorów i  animatorów kultury, chcemy inicjować zarówno refleksję, jak i szereg działań pozwalających na praktykowanie teorii i teoretyzowanie praktyki. Dlatego w przestrzeni badawczej Laboratorium kultury zawsze jest miejsce na warsztaty, spotkania, wykłady, debaty i wyjazdy terenowe.

Naszym celem jest również promocja dobrych praktyk z zakresu działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej i naukowej. Dlatego staramy się informować o wartościowych projektach tworzonych przez zaprzyjaźnione instytucje. Czekamy również na wiadomości o nowych inicjatywach, które łączą się ze stojącymi u podstaw pisma ideami –  z chęcią będziemy patronować takim wydarzeniom.