Bronislawmalinowski

Zaproponowany przez Bronisława Malinowskiego model badań terenowych niejednokrotnie był przedmiotem opracowań, jak i zdecydowanej krytyki; w rezultacie bardzo często ulegał uogólnieniu. Jesteśmy przekonani, że warto po raz kolejny przyglądnąć się po latach nie tylko „dyskursowi” antropologicznego projektu Bronisława Malinowskiego, ale pochylić się również nad konkretnymi narzędziami badawczymi i strategiami analitycznymi stosowanymi przez antropologa w badaniu kultury kontekstualnej; warto więc zwrócić uwagę również na to, w jaki sposób swoją koncepcję badawczą określa, wyraża i prezentuje sam antropolog. Być może dzięki wspólnemu wysiłkowi uda nam się rzucić nowe światło nie tylko na postać Malinowskiego, ale też i na jego dzieło, będące nie tylko tekstem, ale również wieloaspektową metodą badawczą. Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o nadsyłanie esejów (o maksymalnej objętości ok. 1 arkusza wydawniczego, tj. 40 000 znaków) do dnia 15 stycznia 2013 roku na adres kemarko@poczta.onet.pl.

Redaktorzy numeru: dr Marek Pacukiewicz, mgr Adam Pisarek

Numer został zamknięty.

Photography by Library of the London School of Economics and Political Science (Bronislaw Malinowski, c1930) [Public domain], via Wikimedia Commons.