laboratorium_kultury_nr07_okladka

Kolejny tom z serii Laboratorium Kultury został poświęcony dorobkowi naukowemu Ralpha Lintona. Nie sposób nie docenić dokonań badacza, który miał istotny wpływ na wyprowadzenie amerykańskiej antropologii z muzealnych sal i przeniesienie jej na krajowe uniwersytety, gdzie stała się pełnoprawną dyscypliną naukową. Dorobek Lintona – znanego w Polsce głównie za sprawą książki Kulturowe podstawy osobowości – wymaga i warty jest indywidualnego omówienia. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na stworzenie monografii poświęconej osobie amerykańskiego antropologa.

W tomie znalazły się zarówno rozdziały będące pierwszymi w Polsce opracowaniami z zakresu biografii naukowej tego badacza, jak też prace analityczne starające się uaktualnić i wykorzystać proponowane przez niego narzędzia badawcze, do nowego materiału kulturowego. Ważnym wątkiem obecnym w książce jest również amerykańska i polska recepcja dzieł Lintona.

Tom do kupienia w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/20423.

Redakcja: Kamil Kozakowski, Adam Pisarek

 

Słowo od redaktora naczelnego i redaktora serii wydawniczej:

Sporo czasu minęło i wiele się zmieniło, nim światło dzienne ujrzała ta publikacja dotycząca gwiazdy klasycznej antropologii amerykańskiej – Ralpha Lintona. Zaczynaliśmy pracę z myślą o kolejnym numerze czasopisma – kończyliśmy, redagując wieloautorską książkę. Jeszcze niedawno myśleliśmy o kolejnych numerach “Laboratorium Kultury” poświęconych polskim i zagranicznym antropolożkom. Tuż przed wydaniem monografii wytyczyć musieliśmy już jednak nowe cele – dla powołanej w miejsce pisma serii wydawniczej. “Ralph Linton” to więc pożegnanie z pewnym projektem, ale także pomost do projektu nowego, w którym historia nauk o kulturze będzie służyła nam opowiadaniu o współczesności. Linton wydaje się być dobrym patronem takiej transformacji – wielbiciel archeologii i tego, co dawne, jednocześnie starał się zawsze trzymać rękę na pulsie toczących się wokół niego debat. Wydaje się nam, że zwłaszcza dziś warto przyjrzeć się dokładniej ścieżce jego naukowej kariery i dylematom, z którymi się mierzył. Czasy, przez które przeprowadzał amerykańską antropologię kulturową, tak jak i nasze, należały do burzliwych.

Adam Pisarek

 

Ze względu na zmianę formuły “Laboratorium Kultury” osobno publikujemy recenzję książki Dolny Śląsk w tworzeniu autorstwa dr Małgorzaty Laburdy, która miała trafić do ostatniego numeru pisma: CZYTAJ.