LK5_Czekanowski

Jan Czekanowski

Red. Marek Pacukiewicz, Małgorzata Kołodziej

 

Opis numeru:

Jan Czekanowski reprezentuje ten etap rozwoju nauk o człowieku i kulturze, kiedy refleksja humanistyczna i biologiczna były ze sobą ściśle połączone. Jego namysł nad człowiekiem stanowi próbę połączenia wielu dziedzin: etnografii, antropologii fizycznej, statystyki i historii. Nawet współcześnie, kiedy tak mocno podkreśla się potrzebę inter- i transdyscyplinarności refleksji naukowej, intensywność i całościowość tego namysłu imponują. Dwuogniskowa perspektywa przyjmowana przez Czekanowskiego w refleksji nad kulturą – połączenie całościowego oglądu i szczegółowych analiz – czyni z niego postać wyjątkową.

 

Temat numeru. Rozprawy i szkice

Małgorzata Kołodziej, Marek Pacukiewicz, Wprowadzenie PDF

Joanna Bar, Badania Jana Czekanowskiego w międzyrzeczu Nilu i Konga oraz ich znaczenie dla historycznej i narodowej identyfikacji państw regionu (casus Rwandy) | PDF

Ewa Kosowska, Dwadzieścia lat później. O jednym z sygnałów zmiany obyczajowej w Ruandzie w świetle relacji Jana Czekanowskiego (1882-1962) i Leona Sapiehy (1883-1944) PDF

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Jan Czekanowski w czasie i przestrzeni | PDF

Marek Pacukiewicz, Semiosfera badań etnograficznych Jana Czekanowskiego | PDF

Kamil Kozakowski, Whisky oraz smoking jako narzędzia etnografa i antropologa. Jan Czekanowski na służbie jego książęcej mości PDF

Małgorzata Kołodziej, O pamięci badacza terenowego na przykładzie afrykańskich dzienników Jana Czekanowskiego PDF

Jan Czekanowski, Uwagi podsumowujące badania w Międzyjezierzu PDF

Jan Czekanowski, Wangawana PDF

Postscripta i konteksty

Marek Pacukiewicz, Etapy mitu: Czekanowski – Lebenstein PDF

Marek Pacukiewicz, Adam Pisarek, Laboratorium w pracowni: Człowiek. Szkice A.D. 2017. Trzeci rekonesans PDF

 

Content / Summary (English version)

 

Wersja ISSUU:

 

Pobierz tom jako plik PDF:
LK5_Czekanowsk_pdf