LK5_Mauss

Marcel Mauss

Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska

 

Opis numeru:

Na kartach historii myśli kulturoznawczej Mauss zapisał się przede wszystkim za sprawą teorii daru jako całościowego faktu społecznego. Niniejszy tom niemal w całości ogniskuje się jednak wokół mało znanej aktywności francuskiego badacza, wynikającej z jego przekonań politycznych, zmierzając równocześnie ku odpowiedziom na pytania o konsekwencje naukowe tych przekonań, ich wyraz w teorii naukowej, a wreszcie o trwałość i aktualność myśli Maussa. Rozważaniom teoretycznym towarzyszy prezentacja malarstwa Zbigniewa Blukacza, profesora sztuki i wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

Marcel Mauss: wykroczenia biograficzne

Emilia Wieczorkowska, Marcel Mauss – uczeń, badacz, nauczyciel | PDF

Ewelina Pępiak, Solidarność, polityka i różnica. Marcel Mauss: intelektualista i aktywista | PDF

Sylvain Dzimira, Demokracja i krytyka bolszewizmu. Umieć się przeciwstawiać bez masakry [Démocratie et critique du bolchevisme. Qu’il faut savoir s’opposer sans se massacre] | PDF

Marcel Mauss: wykroczenia metodologiczne

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Do ut des. Teoria daru Marcela Maussa a biologia współpracy | PDF

Sylvain Dzimira, O agonie i jego związku z etosem demokratycznym [De l’agon et de son rapport à l’ethos démocratique] | PDF

Marek Pacukiewicz, Łącznik | PDF

Małgorzata Kołodziej, Epistemologia nie-baptystyczna. O konstruowaniu obrazu przestrzeni w tekście Marcela Maussa | PDF

Ewelina Pępiak, Po Maussie. Współczesne wyzwania francuskiej teorii kultury | PDF

Postscripta i konteksty: Wykroczenia interpretacyjne

Anna Bara, Mauss i „La Revue du M.A.U.S.S.” | PDF

Emilia Wieczorkowska, „Splatać historię ludzi z historią myśli”. Recenzja Listów Stefana Czarnowskiego do Henri Huberta i Marcela Maussa | PDF

Marek Pacukiewicz, Adam Pisarek, Laboratorium w pracowni: Dar. Szkice A.D. 2016. Drugi rekonesans | PDF

Marek Pacukiewicz, Krajobrazy sieci. Kosmografia Zbigniewa Blukacza | PDF

Zbigniew Blukacz, Malarstwo | PDF

 

Content / Summary (English version)

 

Wersja ISSUU:

 

Pobierz tom jako plik PDF:
LK5_Pdf

 

Sieć dystrybucji -> www.grupakulturalna.pl