pigm

„Laboratorium Kultury” zaprasza wszystkich zainteresowanych do współtworzenia kolejnego tomu czasopisma, którego celem jest prezentacja sylwetek, dokonań i wpływów wielkich antropologów społecznych i kulturowych.Kolejny, szósty już numer czasopisma, chcielibyśmy poświęcić Janowi Czekanowskiemu, którego Adam Wanke nazwał polihistorem i „rasowym syntetykiem, podkreślając także „dalekowzroczność intelektualną” badacza. Z opinią tą trudno się nie zgodzić: dwuogniskowa perspektywa przyjmowana przez Czekanowskiego w refleksji nad kulturą – połączenie całościowego oglądu i szczegółowych analiz – czyni z niego postać wyjątkową.

Niewątpliwie mamy do czynienia z „człowiekiem, którego kilka rozmaitych dyscyplin naukowych uważa za swego, każda jako specjalistę”. Pokłosiem badań terenowych prowadzonych przez Czekanowskiego w Afryce jest nie tylko obfity materiał faktograficzny, ale też refleksja nad metodologią etnografii. Z kolei zastosowanie nowych metod taksonomicznych w antropologii fizycznej zaowocowało zmianą w ujęciu zagadnienia rasy. Wreszcie próba rekonstrukcji prehistorii Słowian potwierdziła konieczność prowadzenia badań całościowych, rzucając również światło na zagadnienia kultury współczesnej. Ponadto fakt, że Czekanowski związany był z wieloma ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą, decyduje o tym, że w jego dorobku jak w soczewce skupiają się zasadnicze problemy nauk o kulturze.

Jesteśmy przekonani, że ten niezwykły splot wątków nadal stanowić może bezcenne źródło inspiracji. Dlatego właśnie chcielibyśmy zachęcić Państwa do współtworzenia kolejnego numeru „LK”. Zależy nam, aby stanowił on zarówno ciekawą prezentację osoby Jana Czekanowskiego i jego dzieła, jak również dotychczasowych i dalszych możliwych nawiązań.

 

Teksty prosimy nadsyłać do 31 grudnia 2016 roku na adres marek.pacukiewicz@us.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu „LK”, dotychczasowych realizacji oraz wskazówki redakcyjne znajdziecie Państwo na stronie http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/.

 

 

 

Redaktorzy numeru:

dr hab. Marek Pacukiewicz

mgr Małgorzata Kołodziej