LK_Premiera-wzór

Jan Aleksander Karłowicz

Red. Anna Gomóła, Adam Pisarek

 

Opis numeru:

Punktem wyjścia czwartego numer czasopisma jest sylwetka Jana Aleksandra Karłowicza – wybitnego etnografa, językoznawcy, animatora nauki. Zależało nam na wydobyciu różnorodnych aspektów jego twórczości i działalności. Pracował on w czasie, gdy w nauce coraz wyraźniej wyodrębniały się specjalizacje, ale wciąż istniał wzorzec uczonego, który potrafił zwartym, syntetycznym namysłem objąć różne dziedziny wiedzy.

Opisując bogaty i różnorodny dorobek wybitnego naukowca można przyjąć kilka wariantywnych modeli. My ostatecznie zdecydowaliśmy się na układ chronologiczny; nie chcemy jednak proponować opisu, który można by opatrzyć etykietą „życie i dzieło”, czyli przypisania poszczególnych prac kontekstom biograficznym – niemniej wydaje nam się, że przyjęcie perspektywy chronologicznej pozwoli uwidocznić proces narastania zainteresowań badawczych Karłowicza.

Anna Gomóła

Adam Pisarek

 

 

Temat numeru:

 • Ewa Kosowska, Przypadki don Karlosa | PDF
 • Halina Karaś, Jan Karłowicz jako językoznawca | PDF
 • Mirosław Dawlewicz, Irena Fedorowicz, Jan Karłowicz a sprawy litewskie | PDF
 • Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska, Poradnik dla osób, wybierających książki dla dzieci i młodzieży. O pewnych aspektach pedagogicznej działalności Jana Karłowicza | PDF
 • Eugeniusz Jaworski, Chata polska | PDF
 • Adam Pisarek, Modele w piśmie. O organizacji tekstu Chaty polskiej Jana Aleksandra Karłowicza | PDF
 • Małgorzata Kołodziej, Wokół “chaty polskiej”. Kilka uwag na marginesie tekstów Jana Aleksandra Karłowicza i Kazimierza Mokłowskiego | PDF
 • Małgorzata Laburda, Koncepcja ludoznawstwa Jana Karłowicza | PDF

 

Postscripta i konteksty:

 • Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz, Laboratorium w pracowni: Chata polska AD 2015. RekonesansPDF
 • Pracownia Interpretacji Literatury, Chata polska AD 2015 | PDF
 • Jakub Dziewit, Stanisław Baj. Portrety w kontekście PDF
 • Stanisław Baj, Malarstwo PDF
 • Bartosz Hlebowicz, “Okrutniejsi od tygrysów”. Sztuka wojenna, tortury, sny i mity Irokezów PDF

 

Content / Summary (English version)

 

Wersja ISSUU:

 

Pobierz tom jako plik PDF

LK_pdf_download_wzor

 

Sieć dystrybucji -> www.grupakulturalna.pl