3165355857_615b004226_o

Pojęcie „wschodu” towarzyszy nam niemal nieustannie i co znamienne, jest ono stosowane w wielu, tak bardzo różnych od siebie kontekstach. Możemy mówić zarówno o wschodzie słońca, jak i o wschodzie rozumianym jako kierunek geograficzny. Pojęcie „wschodu” nabrało również kulturowego znaczenia, które pozwala nam na przeprowadzenie swoistej klasyfikacji i określanie przynależności pewnych państw i narodów świata do sfery Bliskiego, Dalekiego Wschodu bądź Europy Wschodniej.

Wieloznaczność tego terminu, a także problematyczne wytyczanie granic kulturowych „Wschodu”, prowadzące do podziału wschodniej strony świata na pomniejsze strefy, zmusza nas do głębokiej refleksji nad tym zjawiskiem kultury. Chcielibyśmy tym samym zaprosić Państwa do włączenia się do dyskusji nad problematyką kulturowego „wschodu”, który został wybrany głównym tematem kolejnego numeru „Pracowni Kultury”. W ramach refleksji proponujemy poniższe tematy, jednakże jesteśmy również otwarci na nieuwzględnione w nich kierunki badawcze związane z pojęciem „wschodu”.

Proponowana tematyka:

  1. Wieloznaczność terminu „Wschód” w kulturze
  2. Wszelkie konotacje związane z terminem „Wschód”
  3. Opozycje pomiędzy Wschodem i Zachodem
  4. Kultury „Wschodu”
  5. „Wschód” z zachodniej perspektywy
  6. Polscy badacze „Wschodu”
  7. Orientalizm w polskiej kulturze
  8. Inspiracje „Wschodem”  w literaturze i sztuce

 

Redaktorzy numeru: Kamil Kozakowski, Marta Stefańska

Prosimy o przysyłanie artykułów, a także kierowanie wszelkich zapytań na adres mailowy: kkozakowski89@gmail.com

Termin zgłoszeń: 20 kwietnia 2016