tumblr_npg9vf7AOe1qfirfao1_1280

To, co dla jednych jest sufitem, dla innych jest zaledwie podłogą – zauważa trafnie Zofia Nałkowska w swojej „Granicy”, obrazując jednocześnie wszelkiego rodzaju bariery dzielące ludzi – fizyczne, społeczne i symboliczne. Słownik Języka Polskiego potwierdza ten zakres znaczeniowy: 1. «linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar», 2. «linia podziału lub czynniki różnicujące coś», 3. «ograniczony zasięg lub miara czegoś dozwolonego», 4. «kres możliwości fizycznych lub psychicznych człowieka». Może więc, wbrew hasłu „there is no limit” granice nadal są wszechobecne? Przekonanie o ich niezwykłej roli w odnajdujemy w pracach wielu badaczy kultury (Stefan Czarnowski, Arnold van Gennep, Marek Szulakiewicz, Marc Augé, Edward Twitchell Hall, Aleksander Wallis, Thomas M. Wilson, Hastings Donnan).

Biorąc pod uwagę aktualność i ważkość tematu, a jednocześnie popularne od kilkudziesięciu lat propagowanie idei „świata bez granic”, redaktorzy proponują uczynić właśnie granice tematem niniejszego numeru,  a w efekcie stworzyć traktujący o nich zbiór kulturoznawczych rozważań, analiz i interpretacji, pozwalających odpowiedzieć na kilka istotnych pytań: jaka jest rola granic we współczesnym świecie? Gdzie i w jakich okolicznościach napotykamy najwyrazistsze granice? Jaki jest charakter tych granic? Kto granice tworzy, kto je obala? Jakie są kulturowo utrwalone sposoby i konsekwencje ich przekraczania? A w końcu: czy możliwe jest istnienie kultury bez granic?

Proponowana tematyka:

1. granice przestrzeni/granice miejsca

2. człowiek i jego granice

3. granice kulturowe / granice społeczne

4. tworzenie granic / przekraczanie granic

5. ontologia granic

6. Europa i jej granice

 

Redaktorzy numeru: Małgorzata Kołodziej, Alicja Olszewska

Prosimy o przesyłanie artykułów na adres mailowy: gos.kolodziej@gmail.com

Termin zgłoszeń: 15 listopada 2015