LK3-okladka_tloW środę 14 stycznia 2015, o godz. 13.00, w siedzibie ASP w Katowicach (ul. Koszarowa 19, s. 007) odbędzie się oficjalna premiera trzeciego numeru “Laboratorium Kultury”. Na drugie spotkanie premierowe zapraszamy na Wydział Filologiczny UŚ (Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 1, Sala Rady Wydziału) już 19 stycznia, o godz. 16.30.

W spotkaniach wezmą udział redaktorzy tomu, autorzy artykułów oraz pracownicy naukowi Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Zakładu Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Z wstępu do tomu Lewis Henry Morgan autorstwa Małgorzaty Rygielskiej i Jakuba Dziewita:

“Lewis Henry Morgan na gruncie amerykańskim uznawany jest za jednego z „ojców założycieli” antropologii, pojmowanej jako nauka o człowieku i jego kulturze. Takim mianem określa Morgana nie tylko wieloletnia badaczka jego prac, Elisabeth Tooker, nie tylko autor najnowszej biografii Lewisa Henry’ego, Daniel Moses, czy tłumacz League of the Hode’-no-sau-nee or Iroquois, Bartosz Hlebowicz. Pojawia się ono również w wielu encyklopediach i podręcznikach do dziejów antropologii, etnologii i historii myśli społecznej. Morgana uważa się za prekursora amerykańskich badań terenowych, a także za jednego z najważniejszych przedstawicieli dziewiętnastowiecznej, ewolucjonistycznej  antropologii. Docenia siętakże jego analizy stosunków pokrewieństwa – George Peter Murdock stwierdził nawet, że było  to „najbardziej oryginalne i błyskotliwe konkretne osiągnięcie w historii antropologii”. Z ufnością, że udało nam się zachować dystans (przynajmniej w pewnej mierze) wobec mitycznej niemal opowieści o ojcu założycielu – nie pierwszej wszak i nie ostatniej w dziejach myśli antropologicznokulturowej – zapraszamy do  lektury zamieszczonych w tomie artykułów”.

 

ASP w Katowicach

(ul. Koszarowa 19, s. 007)

14 stycznia 2015

godzina 13.00

 

Wydział Filologiczny UŚ

(Pl. Sejmu Śląskiego 1, Sala Rady Wydziału)

19 stycznia 2015

godzina 16.30

 

Patronat honorowy nad tomem objęły:
- Narodowe Centrum Kultury
- Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze