obrazidzwiekProgram ogólnopolskiej konferencji naukowej

Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk.

Medioznawstwo w dialogu z animacją kulturalną

 

 

DZIEŃ PIERWSZY  (12.06.2014, czwartek)  

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA), Katowice, ul Bankowa 11a,

Sala Konferencyjna (poziom 0)

 

14.00  Rejestracja uczestników

 

14.30  Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź (Uniwersytet Śląski)

 

Wykłady otwierające:

14.45 – 15.15   gość specjalny konferencji

prof. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska (Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży w Łodzi)­­

wykład inauguracyjny

15.15 – 15.45  prof. dr hab. Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski)

Edukacja do mediów, z mediami i przez media, czyli oswajanie technocodzienności

 

15.45 – 16.10  przerwa kawowa

 

16.10 – 17.30  Panel dyskusyjny: Okiem polonisty, okiem filmoznawcy

prowadząca:  prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (Uniwersytet Śląski)

uczestnicy:  dr hab. prof. UŚ  Ryszard Koziołek (Prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego), dr hab. Agnieszka Nieracka (Uniwersytet Śląski), dr Karolina Jędrych (Uniwersytet Śląski, Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO w Bytomiu), mgr Ewa Kanownik (Centralny Gabinet Edukacji Filmowej), mgr Anna Kołodziejczak (Centralny Gabinet Edukacji Filmowej)

 

 

DZIEŃ DRUGI  (13.06.2014, piątek) 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA), Katowice, ul Bankowa 11a

Sala Konferencyjna (poziom 0)

 

9.00  Otwarcie drugiego dnia obrad

prof. dr hab. Tadeusz Miczka – dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych  Uniwersytetu Śląskiego

 

Sesja I moderator: dr Barbara Kita (Uniwersytet Śląski)

 

9.10 – 9.25 mgr Agata Tecl-Szubert (Filmoteka Śląska/Instytucja Filmowa Silesia-Film)

70. Kongres FIAF – nowe perspektywy i wyzwania dla edukacji

9.25 – 9.40 dr Marek Cieśliński (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)

Final cut i współczesne praktyki edycyjne jako klucz do reinterpretacji klasyki kina

9.40 – 9.55 dr Małgorzata Kozubek (Uniwersytet Wrocławski)

Edukacja filmowa w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu

9.55 – 10.10 mgr Joanna Zabłocka-Skorek (Uniwersytet Jagielloński)

Aksjologiczne aspekty edukacji audiowizualnej w praktyce. Wdrażanie edukacji medialnej na przykładzie realizacji zajęć w ramach programu edukacyjnego „Kinoszkoła”

10.10 – 10.25  dr Ilona Copik (Uniwersytet Śląski)

 Laboratorium (nie)możliwości. O potrzebie magii w edukacji medialnej

 

10.25 – 10.45 dyskusja

 

10.45 – 11.10  przerwa kawowa

 

Sesja II  moderator: dr Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski)

 

11.10 – 11.25 dr Ewa Ogłoza (Uniwersytet Śląski)

„Dzielny cynowy żołnierzyk” Andersena i „Mały żołnierz” Grimault (propozycja dydaktyczna – tekst i animacja)

11.25 – 11. 40 mgr Marzena Waśko  (Uniwersytet Rzeszowski)

 Innowacje frazeologiczne w filmie animowanym Tara Duncan

11.40 – 11.55 mgr Joanna Maryniak (Uniwersytet Warszawski)

Przerabiając szkolną sztukę na potrzeby innego teatru szkolnego – kariera „Atalii” Racine’a na scenach szkolnych w XVIII wieku

11.55 – 12.10 mgr Alicja Mironiuk-Netreba (Uniwersytet Wrocławski)

„Alternatywna” kobiecość i męskość w kulturze audiowizualnej, czyli o edukacyjnym potencjale filmowych wizerunków osób z niepełnosprawnością

12.10 -12. 25 mgr Monika Sadowska (Uniwersytet Śląski)

Muzyka, słowo i obraz w „układzie prawie idealnym”, czyli o edukacyjnych walorach wideoklipu

 

12.25 – 12.45   dyskusja

 

13.00 – 14.00   obiad – Bistro w Bibliotece, Katowice, ul. Francuska 12

 

Forum dobrych praktyk edukacyjnych

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej,  Katowice, ul. Francuska 12

 

14.30  otwarcie forum

prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej

 

14.40 – 15.00 mgr Ewa Kokot (Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej)

15.00 – 15.20 mgr Agata Hofelmajer-Roś, mgr Aneta Ozorek (Filmoteka Śląska/Instytucja Filmowa Silesia-Film)

15.20 – 15.40 mgr Elżbieta Piotrowicz (ZSO nr 3 w Gliwicach)

15.40 – 16.00 mgr Ewa Chudyba (Muzeum w Gliwicach)

16.00 – 16.20 mgr Joanna Zabłocka-Skorek (Kinoszkoła Kraków)

16.20 – 16.40 mgr Edyta Kaszyca (Pałac Młodzieży w Katowicach)

16.40 – 17.00 dr Józef Chwedorowicz (Fundacja  Innowacji Społeczno – Kulturalnych, Warszawa)

 

17.00 – 17.30  dyskusja

 

W Domu Oświatowym zapraszamy na zwiedzanie wystawy prac Ludwika Poniewiery „Abstrakcje”. Dla chętnych przewidujemy oprowadzanie kuratorskie prowadzone przez Ewę Kokot.

 

DZIEŃ TRZECI  (14.06.2014, sobota) 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA), Katowice, ul Bankowa 11a

 

9.00 – 10.00  warsztaty edukacji filmowej „Kakadu Shake”

prowadzenie: Agata Hofelmajer-Roś, Aneta Ozorek, Hana Svobodová, Michal Rigel (Filmoteka Śląska/Instytucja Filmowa Silesia-Film)

 

10.00  otwarcie trzeciego dnia obrad

dr Anna Maj – zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego

 

Sesja III – moderator: dr Karolina Jędrych  (Uniwersytet Śląski)

 

10.10 – 10.25 dr Monika Adamska-Staroń (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie )

Kultura popularna jako przestrzeń edukowania

10.25 – 10. 40 dr Justyna Budzik (Uniwersytet Śląski)

Kino: magia czy iluzja? Próba odpowiedzi na wybranych przykładach

10.40 – 10.55 mgr Katarzyna Michalska (Gimnazjum nr 1 w Bytomiu, Klasa Aktywności Twórczej)

Obraz-dźwięk-słowo jako kierunek działań sprzyjający procesowi edukacyjnemu. Przykładowe praktyki wykorzystania mediów jako narzędzi dydaktycznych

10.55 – 11.10 mgr Aleksandra Bałdyga (Niepubliczny Żłobek Montessori w Rybniku)

Motoryczno-sensoryczne wspieranie rozwoju dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa

 

11.10 – 11.30 dyskusja

 

11.30 – 11.55  przerwa kawowa

 

Sesja IV – moderator: dr Justyna Budzik (Uniwersytet Śląski)

 

11.55 – 12.10 dr Anna Maj (Uniwersytet Śląski)

Medialaby, fablaby i  banki wiedzy jako nowe modele instytucji edukacyjnych i
animacyjnych

12.10 – 12.25 mgr Bartosz Kłoda-Staniecko (Uniwersytet Śląski)

Zrozumieć cyberkulturę. Kodowanie i język filmu jako języki obce

12.25 – 12.40 lic. Michał Szafraniec (Uniwersytet Śląski)

Problemy odbioru gier komputerowych – od stereotypów po świadome odczytywanie

 

12.40 – 13.00 dyskusja i zakończenie konferencji

 

13.15 obiad: Bistro w Bibliotece, Katowice, ul. Francuska 12

Pasek1

 

Pasek