Maraton

Tematyka sportowa Polsce wydaje się być domeną socjologów i specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego. Posługują się oni przede wszystkim metodami ilościowymi i empirycznymi. Z tego względu zakres tematyczny ich badań bywa często ograniczany do zjawisk o szerszym społecznie zasięgu (jak np. problem wybryków chuligańskich na piłkarskich stadionach) i rzadko inspiruje refleksję kulturoznawczą. Tymczasem sport od początku obecny w życiu ludzi, znalazł swoje miejsce w filmie, reklamie, literaturze i sztukach plastycznych – stanowi jeden z najbardziej inspirujących tematów kulturowych narracji. Również sam w sobie, jako zestaw określonych technik, praktyk dyscyplinujących, norm i konwencji, a często także wzorców osobowych, jawi się jako ważny dla badaczy kultury przedmiot dociekań. Chcemy więc, aby tematem kolejnego numeru „Pracowni Kultury” był sport w całej swojej różnorodności, interpretowany przez pryzmat mniej do tej pory docenianych  perspektyw. Czekamy na teksty reprezentujące różne szkoły metodologiczne, opisujące miejsce i znaczenie sportu w szeroko rozumianej kulturze.

Mgr Magdalena Kowalczyk

Agnieszka Loch

 

Prosimy o przesyłanie artykułów na adres mailowy mgr Magdaleny Kowalczyk: lorelai003@gmail.com.

Termin zgłoszeń: Termin zgłoszeń minął.

 

Fotografia: CC - Some rights reserved by oscarandtara