ceool„Laboratorium Kultury” od 24 kwietnia 2014 roku znajduje się w zasobach Central and Eastern European Online Library, jednej z najważniejszych dla Środkowej Europy baz czasopism elektronicznych, która obejmuje 787 tytułów w 30 językach z 32 krajów. CEEOL gromadzi teksty z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz dokumenty elektroniczne dotyczące zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią.

„Laboratorium Kultury” w bazie CEEOL można odnaleźć pod poniższym adresem:

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=6f09b691-dd0a-41da-a656-48b82c5aef0c