bt_grafika

Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ zaprasza do udziału w konferencji pod patronatem “Laboratorium Kultury”, której celem jest namysł, ale i zdanie relacji z dokonującego się w szeroko pojętej humanistyce (od nauk społecznych przez antropologię po medioznawstwo i estetykę) zwrotu biologicznego w badaniach nad człowiekiem, kulturą, społeczeństwem, komunikacją.

Podczas spotkania będziemy starali się ustalić, jaki wpływ na humanistykę mają aktualne rozpoznania neuro-sciences, psychologii ewolucyjnej, memetyki…generalnie – nowej biologii, zwłaszcza spod znaku konsiliencyjnej (E. O. Wilson) „trzeciej kultury”, w której o świecie człowieka i jego kulturowej aktywności wypowiadają się zarówno „starzy” darwiniści, jak nowocześni fizycy, neurobiolodzy, cybernetycy, futurolodzy i biologowie ewolucjonistyczni.

 

Zakładane tematy i zakres problematyki:
• Memetyka – nowa teoria ewolucji idei wobec: komunikacji kulturowej ( w tym także medialnej), religii, folkloru współczesnego, badań nad wpływem społecznym, badań nad językiem, literaturą, sztuką (malarstwo, muzyka, film, teatr, architektura, estrada). Inne aplikacje/kontrowersje.
• Psychologia ewolucyjna – od krytyki socjobiologii do zastosowań w diagnostyce zachowań społecznych ( w tym: badania nad kulturą popularną, teorie kłamstwa, paniki, mody, konsumpcji, stylów życia, aksjologii, rozrywki, seksualności). Inne aplikacje/kontrowersje.
• Genetyka w: gender, studiach postkolonialnych, antropologii kultury, eko-antropologii, ekologii głębokiej, filozofii kultury i estetyce. Inne aplikacje.
• Neuro- i cognitive sciences: od mózgu do umysłu. Teorie umysłu a teorie nauki i wiedzy potocznej, badania nad poznaniem, indywidualne i społeczne warunki przetwarzania danych, sztuczna inteligencja, cyborgizacja. Inne.
• Neoewolucjonizm w badaniach nad słowem, obrazem, tekstem, przekazem medialnym

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 12 kwietnia 2014.
Zakładamy poszerzenie tematyki konferencji, zgodnie z sugestiami tematów wystąpień.
Wszelkie informacje i formularz zgłoszeniowy na stronie
http://www.biologicalturn.pl/

 

kontakt: zgloszenia@biologicalturn.pl

 

Z poważaniem
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Prof. UŚ, dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

 

Współpraca organizacyjna:

mgr Emilia Wieczorkowska
dr Antonina Szybowska

 

Patronat:

„Laboratorium Kultury”

„Teksty z Ulicy”
www.memetyka.us.edu.pl
Memetyka