obrazidzwiek

Z wielką radością informujemy, że „Laboratorium Kultury” objęło patronat nad Ogólnopolską Konferencją Naukową „Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk. Medioznawstwo w dialogu z animacją kulturalną”, która odbędzie się w dniach 12-14.06.2014 w Katowicach. Organizatorami spotkania są Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach oraz Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Głównym celem tego spotkania jest wymiana doświadczeń między badaczami uniwersyteckimi: filmoznawcami i polonistami a nauczycielami oraz animatorami kultury i sztuki. W ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych programach edukacji filmowej i medialnej dostrzegamy odbicie naukowej refleksji, którą prowadzą akademiccy filmoznawcy. Działania edukacyjne inspirowane są m.in. archeologią mediów, antropologią zmysłów, studiami transdyscyplinarnymi. Spotkanie teoretyków i praktyków stworzy okazję do przemyślenia metodologii badawczych i form pracy dydaktycznej, zaowocuje nowymi pomysłami oraz przyczyni się do wypracowywania strategii kształcenia przyszłych animatorów i nauczycieli. Oprócz sesji referatowych w programie konferencji przewidujemy panel dyskusyjny, w którym wystąpią filmoznawcy i poloniści, forum dobrych praktyk edukacyjnych oraz wykład gościa specjalnego.

Proponujemy następujące zagadnienia, które można rozwinąć w referatach. Lista ta nie wyczerpuje oczywiście możliwych tematów:

  • Przestrzeń filmu i mediów a środowisko edukacji.
  • Teoria filmu w dyskursie akademickim i na zajęciach edukacyjnych.
  • Aktywności i zajęcia (para)filmowe jako narzędzie dydaktyczne.
  • Wychowanie do mediów – kształtowanie postaw świadomego odbioru przekazów audiowizualnych.
  • Rzeczywistość – obraz – symulakrum w kontekście kształtowania się tożsamości młodzieży.
  • Animacja kulturalna jako proces wspierania indywidualnej kreacji i aktywności versus standaryzacja procesu dydaktycznego.
  • Orientacja partycypacyjna w edukacji przez film i media.
  • Strategie edukacyjne w obszarach pogranicznych – spotkania z “innością”.

Prosimy o zgłaszanie tytułów i zarysu problematyki dwudziestominutowych referatów do 25 kwietnia na adres: konferencja.slowoobrazdzwiek@gmail.com. Informację zwrotną o przyjęciu propozycji podamy na początku maja.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje koszt publikacji tomu pokonferencyjnego, 2 obiady (13 oraz 14.06) oraz materiały konferencyjne. Dane dotyczące przelewu prześlemy osobom zakwalifikowanym. Oferujemy pomoc w rezerwacji noclegu ze śniadaniem w Hotelu Asystenckim UŚ w cenie 110 zł/os. W razie wszelkich pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Z wyrazami szacunku –

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
prof. dr hab. Ewa Jaskóła
prof. dr hab. Tadeusz Miczka

Komitet Organizacyjny:
dr Ilona Copik
dr Justyna Budzik
dr Karolina Jędrych
mgr Monika Sadowska

Konferencja Słowo Obraz Dźwięk-3

 

Wykorzystane ikony:  Eye by Yuri Mamaev, Ear by Thomas Hirter from The Noun Project.