800px-Levi-strauss_260

Termin nadsyłania tekstów do pierwszego numeru “Laboratorium Kultury” upłynął 15 czerwca 2011 roku. Dziękujemy za zgłoszenia!