abobadInicjujemy cykl warsztatów przygotowanych specjalnie dla współpracowników “Laboratorium Kultury” i “Pracowni Kultury” oraz dla studentów kulturoznawczej specjalności “Promotor dziedzictwa kulturowego”. “Laboratorium badacza” ma być kursem podstawowych informacji związanych z narzędziami (edytory tekstu, menadżery bibliografii, narzędzia graficzne) pomagającymi w przygotowaniu tekstu naukowego.

 

Program:

Laboratorium badacza I: warsztaty wstępne

(22.11.2013, godzina 15.00, Wydział Filologiczny UŚ – sala 302)

1. O naukowości tekstów

2. Artykuł naukowy, monografia naukowa, czasopismo naukowe

3. Proces zgłaszania do druku i wydania tekstu, ze szczególnym omówieniem najnowszych tendencji dotyczących recenzji naukowej

4. Punktacja ministerialna

5. Współczynniki wpływu, czyli o cytowaniach i bibliografii słów kilka

6. Indeksowanie artykułów w bazach danych

 

Laboratorium badacza II: narzędzia tekstowe

1. Przygotowanie edytora tekstu do pracy naukowej, podstawowe funkcje użyteczne dla naukowa

2. Microsoft Word

3. Libre Office / Open Office

4. Google Docs

 

Laboratorium badacza III: narzędzia bibliograficzne

1. O zaletach pracy z narzędziami bibliograficznymi

2. Zotero

3. Citavi

 

Laboratorium badacza IV: narzędzia graficzne

1. Podstawowa wiedza odnośnie obróbki graficznej (formaty plików, rozdzielczość, wielkość)

2. Przygotowanie grafiki (zdjęcia) do druku

3. Przygotowanie grafiki (zdjęcia) do wyświetlania na ekranie (w internecie)

 

Laboratorium badacza V: inne narzędzia naukowca

1. Programy do tworzenia prezentacji

2. Programy do tworzenia infografik

3. Programy do tworzenia map myśli

4. Google Docs, Google Drive

5. Inne

 

Laboratorium badacza VI: prawo autorskie

1. Ogólne zasady, prawa i obowiązki naukowca

2. Konkretne sytuacje:

- prawa Uniwersytetu a prawa autora tekstu,

- prawa wydawcy a prawa autora.

3. Dozwolony użytek – kiedy wolno wykorzystać czyjeś zdjęcie nawet bez zgody autora

3. Otwarta nauka (oraz licencje typu CC)

4. Gdzie szukać zdjęć i grafik  do prezentacji?

 

UWAGA – ważne informacje wstępne:

- sugerowane jest posiadanie przez użytkowników laptopów – tak, żeby każdy mógł pracować na swoim własnym sprzęcie (chociaż można oczywiście brać udział w spotkaniach bez komputera);

- komputer może posiadać dowolny system operacyjny; w przypadku braku oprogramowania biurowego Microsoft Office będziemy użytkownikom zalecali używanie darmowego oprogramowania Libre Office;

- organizatorzy postarają się zapewnić salę informatyczną, ale obecnie nie mogą tego zagwarantować.

 

Organizatorzy:

- Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ

- Laboratorium Kultury

 

Współpraca:

- Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ

 

Koordynatorzy:

- mgr Jakub Dziewit

- mgr Adam Pisarek