Mitologie w codziennosciWszystko może stać się mitem – stwierdza Roland Barthes. Doprecyzujmy: wszystko to, co jako uczestnicy kultury zmitologizujemy. Proponując, by uczynić obszarem badawczym kulturę popularną, redaktorzy zachęcają do poszukiwań tego, co współcześnie wynosimy do rangi mitologii, tego, co z różnych względów staje się nośnikiem znaczeń.

W założeniu redakcji, teksty tworzące ten numer Pracowni Kultury będą, korzystając z konkretnych przykładów z obszaru kultury popularnej, współ-odtwarzać mitologię naszej codzienności. Chcielibyśmy, by lektura pozwoliła czytelnikowi odpowiedzieć na pytania: - dlaczego mamy skłonność do mitologizacji i na czym owa mitologizacja polega; – jaką funkcję spełnia mit współczesny; – co/kto może stać się owym specyficznie wyróżnionym przedmiotem  społecznej atencji; – wreszcie: jakie środki wyrazu wykorzystują współczesne mity do swojej egzystencji.  W efekcie: czy jest możliwe opisanie naszej współczesnej mitologii jako spójnej całości.

 

Termin nadsyłania artykułów: 13 grudnia 2013 r.

Adres: emilia.wieczorkowska@gmail.com

Redaktorki numeru: mgr Emilia Wieczorkowska, Małgorzata Kołodziej