PTKW ramach II Zjazdu PTK “Więcej niż obraz” odbył się również Zjazd Walny, w czasie którego dokonano wyboru nowego Zarządu. Niezwykle miło jest nam poinformować, że nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego została prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska – Przewodnicząca Rady Naukowej “Laboratorium Kultury”. Gratulujemy!