IFW semestrze zimowym roku akademickiego 2013/1014 startujemy z nowym cyklem Laboratorium tekstu. Tym razem przyjęliśmy formułę serii spotkań roboczych uzależnionych od potrzeb uczestników projektu. W ich trakcie można będzie przedyskutować zakres tematyczny oraz hipotezy, które miałyby stać się punktem wyjścia dla artykułów tworzonych dla “Laboratorium Kultury”. Konsultacje prowadzą redaktorzy trzeciego numeru LK: dr Małgorzata Rygielska i mgr Jakub Dziewit. W celu uzyskania większej ilości informacji, prosimy kontaktować się z nimi przez adres mailowy: jakub.dziewit@us.edu.pl.