nr22

Drugi numer Pracowni Kultury został w całości poświęcony problematyce rodzącej się na styku pojęcia wolności i zjawisk kulturowych związanych z religijnością.

 

Spis treści:

Adriana Świątek, Pielgrzymi

Katarzyna SzkaradnikZnaczenie postu we współczesnej kulturze polskiej – interpretacja badań przeprowadzonych na Śląsku Cieszyńskim

Adam Pisarek, Gry religijne

Kamil Buchta, Islam i Muzułmanie w ujęciu… O wybranych kliszach myślowych

Magdalena Kłosińska, Wolność w religii?: Medytacje

Justyna Tutak, Sikhizm – religia wolności, równości i braterstwa

Magdalena PospieszałowskaSynkretyzm religijny jako wyraz tożsamości i samoświadomości kulturowej

Piotr PochelIntertekstualność w wierszu Rozmowa z Baryką Kazimierza Wierzyńskiego

 

 


Pracownia Kultury (nr 2/2012): Wolność w religii/Wolność dla religii?

Redaktor numeru: Adam Pisarek

Redaktor techniczny: Tomasz Kiełkowski

Katowice 2012