21895_515249015163254_278936662_n

 

Barcelona 2012

Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ wraz z grupakulturalna.pl w dniach 6-13 listopada 2012 r. zorganizowało II Kulturoznawczy Wyjazd Integracyjno-Badawczy „Barcelona 2012”. Merytoryczny program wyjazdu podzielony był na dwie części: metodologiczną oraz historyczno-kulturową. W wyjeździe uczestniczyło 16 osób: 5 doktorantów, 10 studentów różnych lat studiów licencjackich i magisterskich oraz 1 absolwent studiów magisterskich (wszyscy z kierunku Kulturoznawstwo).

W aspekcie metodologicznym uczestnicy wyjazdu w sposób warsztatowy zapoznawali się z różnymi narzędziami kulturoznawczymi wykorzystywanymi do analizy treści kulturowych „w terenie”; w aspekcie historyczno-kulturowym program oparty był głównie na refleksji nad twórczością Joana Miro, Pablo Picasso oraz Antonio Gaudiego. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w trzech seminariach podsumowujących prowadzonych przez mgr. Jakuba Dziewita: Turysta czy antropolog – o sposobach odbioru rzeczywistości (08.11.2012), Sagrada Familia jako szczyt kiczu w ujęciu Hermana Brocha (09.11.2012) oraz „Kim jest Artysta?” Pabla Picassa – próba interpretacji manifestu (11.11.2012).

 

Lwów 2011

Wyjazd inauguracyjny.

lab_grafika478