OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Warsztaty praktyk kulturowych to projekt realizowany przez Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie i pod patronatem przestrzeni badawczej Laboratorium kultury. Przedsięwzięcie to cykl warsztatów z zakresu kulturoznawstwa i związanych z nim subdyscyplin. Celem jest podniesienie świadomości licealistów na temat zjawisk kulturowych, przekazanie kompetencji analizy i interpretacji tekstów kultury oraz zwiększenie wiedzy na temat globalnego, szerokiego rozumienia kultury.  Warsztaty prowadzone są przez członków KNDK i współpracowników przestrzeni badawczej Laboratorium kultury: teoretyka kultury, teatrologa, filmoznawcę, medioznawcę, fotografa, krytyka literackiego, estetyka. Przybliżona zostanie specyfika pracy kulturoznawcy, a zarazem uczniowie będą mieli okazję rozpoznania specyfiki studiów na tym kierunku, ale też uniwersytecie w ogóle.

Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez doktorantów w oparciu o własne projekty zatwierdzone przez koordynatora projektu (Emilia Wieczorkowska).

Efektem pracy uczniów ma być publikacja elektroniczna w postaci tekstów, recenzji/analiz filmów, fotografii, nagrań video.

lab_grafika478