Projekty
Warsztaty praktyk kulturowych

Warsztaty praktyk kulturowych

Warsztaty praktyk kulturowych to projekt realizowany przez Koło Naukowe Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie i pod patronatem przestrzeni badawczej Laboratorium kultury. Przedsięwzięcie to cykl warsztatów z zakresu kulturoznawstwa i związanych z nim subdyscyplin. Celem jest podniesienie świadomości licealistów na temat zjawisk kulturowych, przekazanie kompetencji analizy i interpretacji tekstów kultury oraz zwiększenie wiedzy na temat globalnego, szerokiego rozumienia kultury.  Warsztaty prowadzone są przez...
I Doroczna Konferencja Naukowa Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ

I Doroczna Konferencja Naukowa Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ

Kulturoznawstwo jest dyscypliną, która swoim zakresem obejmuje refleksję nad bardzo różnorodnymi zagadnieniami i zjawiskami kulturowymi, także z zastosowaniem zróżnicowanej metodologii. Tym ważniejsze wydało się doktorantom zrzeszonym w Kole Naukowym Doktorantów Kulturoznawstwa stworzenie przy wsparciu Instytutu Nauk o Kulturze okazji do spotkania na styku subdyscyplin reprezentowanych przez młodych badaczy.
Laboratorium obrazu III: Werner Herzog

Laboratorium obrazu III: Werner Herzog

Założenia eksperymentu pt. Laboratorium obrazu: Werner Herzog są proste. Chcemy zainicjować debatę na temat konceptualizacji pojęcia kultury w twórczości niemieckiego reżysera.
Laboratorium obrazu II: Wokół Monty Pythona

Laboratorium obrazu II: Wokół Monty Pythona

Druga odsłona projektu Laboratorium obrazu. Tym razem poświęcona kulturowym kontekstom twórczości supergrupy Monty Python.
Laboratorium obrazu I: 1968. O rewolucjach

Laboratorium obrazu I: 1968. O rewolucjach

Barykady zamykają ulice, ale otwierają drogę (ku przyszłości). – Bądź młody i siedź cicho! Bądźcie realistami, żądacie niemożliwego. – Ci, co wywołują częściową rewolucję, nic tylko kopią sobie własny grób.
Laboratorium tekstu III: Opisywanie świata niepoznanego

Laboratorium tekstu III: Opisywanie świata niepoznanego

Cykl spotkań poświęconych odkrywcom i podróżnikom.
Laboratorium tekstu II: Argonauci Zachodniego Pacyfiku

Laboratorium tekstu II: Argonauci Zachodniego Pacyfiku

W dziewięćdziesiątą rocznicę publikacji Argonautów Zachodniego Pacyfiku nowopowstałe przy Zakładzie Teorii i Historii Kultury studenckie Naukowe Koło Antropologii Kultury we współpracy z przestrzenią badawczą Laboratorium kultury rozpoczęło cykl spotkań dyskusyjnych poświęconych monografii Bronisława Malinowskiego.
Konferencja naukowa Radość tropików

Konferencja naukowa Radość tropików

Konferencja Radość tropików odbyła się 11 maja 2011 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Temat: ponowne odczytanie najsłynniejszego dzieła Claude’a Lévi-Straussa.
Laboratorium tekstu I: Smutek tropików

Laboratorium tekstu I: Smutek tropików

Koło Naukowe Filozofii Kultury w roku akademickim 2010/2011 zainaugurowało cykl spotkań skupionych wokół twórczości klasyka XX-wiecznej antropologii – Claude’a Levi-Straussa.