Projekt „Wizjer. Kultura obrazu, obraz w kulturze” skupiony był na tematyce obrazów (szerokie ujęcie, ang. images): miał na celu przedstawić je jako jedne z podstawowych mediów kultury, nauczyć ich interpretacji oraz wykorzystania w celach archiwizacji (w postaci cyfryzacji) i tworzenia wypowiedzi na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego.