Laboratorium Kultury
Dolny Śląsk w tworzeniu. Lower Silesia in the (art) making – recenzja książki

Dolny Śląsk w tworzeniu. Lower Silesia in the (art) making – recenzja książki

Dolny Śląsk w tworzeniu. Lower Silesia in the (art) making, red. I. Topp, A. Saja, P.J. Fereńskiego, Ośrodek Kultury i Sztuki – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2016, ss. 251.   Książka Dolny Śląsk w tworzeniu. Lower Silesia in the (art) making  pod redakcją Izoldy Topp, Andrzeja Saja i Piotra Jakuba Fereńskiego jest pokłosiem II edycji projektu Silesia...
Ralph Linton

Ralph Linton

Kolejny tom z serii Laboratorium Kultury został poświęcony dorobkowi naukowemu Ralpha Lintona. Nie sposób nie docenić dokonań badacza, który miał istotny wpływ na wyprowadzenie amerykańskiej antropologii z muzealnych sal i przeniesienie jej na krajowe uniwersytety, gdzie stała się pełnoprawną dyscypliną naukową.
Laboratorium Kultury 6 (2017)

Laboratorium Kultury 6 (2017)

Jan Czekanowski
Laboratorium Kultury 5 (2016)

Laboratorium Kultury 5 (2016)

Marcel Mauss
Laboratorium Kultury 4 (2015)

Laboratorium Kultury 4 (2015)

Jan Aleksander Karłowicz
Laboratorium Kultury 3 (2014)

Laboratorium Kultury 3 (2014)

Lewis Henry Morgan
Laboratorium Kultury 2 (2013)

Laboratorium Kultury 2 (2013)

Laboratorium Bronisława Malinowskiego
Laboratorium Kultury 1 (2012)

Laboratorium Kultury 1 (2012)

Radość tropików