Call for papers (Pracownia Kultury)
Call for papers: Współczesna kultura jedzenia

Call for papers: Współczesna kultura jedzenia

Problematyka dotycząca kulinariów coraz częściej staje się przedmiotem refleksji naukowej. W tym numerze „Pracowni Kultury” chcemy spojrzeć na współczesną kulturę przez pryzmat jedzenia.
Call for papers: Kulturowe Oblicza Wschodu / zamknięte

Call for papers: Kulturowe Oblicza Wschodu / zamknięte

Pojęcie „wschodu” towarzyszy nam niemal nieustannie i co znamienne, jest ono stosowane w wielu, tak bardzo różnych od siebie kontekstach. Możemy mówić zarówno o wschodzie słońca, jak i o wschodzie rozumianym jako kierunek geograficzny.
Call for papers: Progi, krawędzie, przesmyki… o granicach w kulturze / zamknięte

Call for papers: Progi, krawędzie, przesmyki… o granicach w kulturze / zamknięte

  To, co dla jednych jest sufitem, dla innych jest zaledwie podłogą – zauważa trafnie Zofia Nałkowska w swojej „Granicy”, obrazując jednocześnie wszelkiego rodzaju bariery dzielące ludzi – fizyczne, społeczne i symboliczne.
Call for papers: Sport w kulturze / zamknięte

Call for papers: Sport w kulturze / zamknięte

Tematyka sportowa Polsce wydaje się być domeną socjologów i specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego. Posługują się oni przede wszystkim metodami ilościowymi i empirycznymi. Z tego względu zakres tematyczny ich badań bywa często ograniczany do zjawisk o szerszym społecznie zasięgu (jak np. problem wybryków chuligańskich na piłkarskich stadionach) i rzadko inspiruje refleksję kulturoznawczą. Tymczasem sport od początku obecny w życiu ludzi, znalazł swoje miejsce w filmie, reklamie, literaturze...
Call for papers: Barcelona / zamknięte

Call for papers: Barcelona / zamknięte

Profesor Ewa Kosowska w inspirowanym Barceloną tekście Polowanie na tradycję pisze: „Zrozumieć cudzą zwyczajność to praktycznie wejść w świat Innego. Ta jedna z najstarszych utopii antropologicznych i zarazem fundament europejskiej myśli humanistycznej optymistycznie zakłada możliwość dotarcia do człowieka mówiącego innym językiem i żyjącego w innej przestrzeni. […]
Call for papers: Mitologie w codzienności / zamknięte

Call for papers: Mitologie w codzienności / zamknięte

Wszystko może stać się mitem – stwierdza Roland Barthes. Doprecyzujmy: wszystko to, co jako uczestnicy kultury zmitologizujemy. Proponując, by uczynić obszarem badawczym kulturę popularną, redaktorzy zachęcają do poszukiwań tego, co współcześnie wynosimy do rangi mitologii, tego, co z różnych względów staje się nośnikiem znaczeń.
Call for Papers: Opisywanie świata niepoznanego / zamknięte

Call for Papers: Opisywanie świata niepoznanego / zamknięte

Ogłaszamy nabór tekstów do trzeciego numeru „Pracowni Kultury”, będącego zarazem podsumowaniem  cyklu spotkań Laboratorium tekstu.