Pracownia Kultury (7/2014)
Barcelona: miejsca i ludzie

Barcelona: miejsca i ludzie

Truizmem będzie stwierdzenie, że Barcelona to miejsce i ludzie aktualizujące się w seriach wydarzeń i interakcji. Pomimo tego, teksty i zdjęcia zgłoszone do tego numeru zdecydowaliśmy się podzielić właśnie według takiego klucza i zachęcić do obserwowania jak wypowiedzi osób korzystających z tak różnych form wyrazu jak tekst i fotografia układają się w pewną spójną historię…
Gotyk po katalońsku. Analiza na wybranych przykładach architektury barcelońskiej

Gotyk po katalońsku. Analiza na wybranych przykładach architektury barcelońskiej

Barcelona to miasto opływające w dzieła sztuki. W pierwszym oglądzie przepełnia je duch Gaudiego – budynki jego projektu, jego styl, stanowią nie tylko atrakcję turystyczną, lecz także rozpoznawalny symbol samej Barcelony. Muzea Picassa i Miro przyciągają tłumy, a dzieła tych twórców można spotkać nawet wśród zabudowy miejskiej, np. w postaci murali czy mozaik na chodnikach (na zdjęciu Katedra świętej Eulalii, portal; fot. Radosław Miciński).
Zaskakujące w Barcelonie

Zaskakujące w Barcelonie

W mojej kolekcji chwil zaskoczenia z tegorocznej podróży do Barcelony znalazły się zaskoczenia mniejsze i większe, pełne powagi i pełne rozbawienia, wymagające komentarza oraz takie, których nie trzeba w żaden sposób tłumaczyć.
O laudate dominum!

O laudate dominum!

  Nie wypowiadam się właściwie o sztuce, lecz o pewnej postawie życiowej. [...]
Od spojrzenia do zawłaszczenia, czyli dlaczego bedekerowy obraz Barcelony nie jest niewinny

Od spojrzenia do zawłaszczenia, czyli dlaczego bedekerowy obraz Barcelony nie jest niewinny

… Ironią historii jest to, że Hiszpanie, najwięksi konkwistadorzy w historii, obecnie sami są w pewien sposób kolonizowani. Niegdyś przywozili na Nowy Kontynent swoją religię, obyczaje oraz „cywilizację” – i taką narracją usprawiedliwiali ekonomiczną eksploatację, zniewolenie autochtonów Ameryki oraz niszczenie ich kultury. Dziś to ich dziedzictwo kulturowe jest zawłaszczane, a kolejne stare bazary, o wartości kulturowej nie do przecenienia, zamieniają się w hipermarkety….
La Boqueria

La Boqueria

Zdjęcia zostały wykonane na najbardziej znanym targowisku w Barcelonie – la Boqueria. Zapachy, gwar i kolory nie pozwalają nikomu na ominięcie tego magicznego miejsca. Tętniące życie w niesamowity sposób kontrastuje się z już dokonanym żywotem zwierząt – przedmiotu na sprzedaż, mięsa na obiad. Ambiwalencja to królowa tego targu – z jednej strony widzimy uśmiechnięte i radosne buzie rzeźników, a z drugiej ostre ostrza i spływającą krew.
Osioł osłu nierówny. Wizerunek osła w katalońskiej symbolice

Osioł osłu nierówny. Wizerunek osła w katalońskiej symbolice

…Zwiedzając przepiękną i majestatyczną Barcelonę, niejeden raz ujrzymy wizerunek osła – najczęściej umieszczony na żółto-czerwonych barwach flagi Katalonii. Osioł pojawia się na lokalnych pamiątkach, wywieszanych na balkonach katalońskich flagach, noszonych przez mieszkańców koszulkach, opakowaniach regionalnych produktów spożywczych i w wielu innych istotnych miejscach…
Z pamiętnika przechodnia

Z pamiętnika przechodnia