Pracownia Kultury (4/2013)
Doświadczenie pokoleniowe

Doświadczenie pokoleniowe

Ostatnimi czasy sporo mówi się o pokoleniach. Media – internet, telewizja, prasa – bombardują nas donosami o nowych generacjach. Pokolenia takie jak: X, Y, JP2, Harrego Pottera a nawet Marszy Niepodległościowych  powstają na naszych oczach w zastraszającym tempie. To budzi pytanie, czy wciąż jeszcze możemy mówić o doświadczeniu pokoleniowym
Gdzie się podziały tamte Pokolenia? Krótko o zasadności mówienia o nowych grupach pokoleniowych

Gdzie się podziały tamte Pokolenia? Krótko o zasadności mówienia o nowych grupach pokoleniowych

Tekst oscyluje wokół zagadnienia doświadczenia pokoleniowego i jego danych, ale i współczesnych form. Wychodząc od definicji Pokolenia Kolumbów, jako przykładu pokolenia literackiego, autorka próbuje wskazać, czy mamy dziś do czynienia z Pokoleniami, tak jak przekonują media, donosząc o kolejnych grupach pokoleniowych zintegrowanych wewnętrznie przez jakiś cel lub problem.
Podróżowanie jako sposób na poznanie świata

Podróżowanie jako sposób na poznanie świata

Celem artykułu jest ukazanie podróży w kontekście przemian zapoczątkowanych po roku 1989, jako charakterystycznego dla mojego pokolenia doświadczenia. Rozpoczynając od miejsca skąd wyruszamy, poprzez opis drogi ze wskazaniem genezy zjawiska rekonstruuję nie tylko otwartość młodych ludzi na podróżowanie ale także konieczność, która powoduje niejako ich „wypchnięcie” do drogi.
Mieszkańcy miasta – GENERACJA X czy klasa kreatywna?

Mieszkańcy miasta – GENERACJA X czy klasa kreatywna?

Tekst poddaje refleksji zagadnienie współczesnych mieszkańców miasta w odniesieniu do kategorii pokolenia i mu podobnych. Autorka wychodząc od ukazania jego cech definicyjnych prezentuje aktualne grupy, które niejako zastąpiły miejsce pokoleń.
Odzyskane życie Pokolenia Y

Odzyskane życie Pokolenia Y

Artykuł został napisany w oparciu o rozmowy autorki z przedstawicielami pokolenia Y. Bezpośrednią inspiracją oraz źródłem przydatnych i powszechnych opinii był reportaż dziennikarki „Dużego Formatu”, Marty Piątkowskiej, w którym skupiła się ona na członkach Generacji Y i ich życiu zawodowym.
Technologia elektroniczna medium moich czasów

Technologia elektroniczna medium moich czasów

Tekst pokrótce traktuje o nowych technologiach; pokazuje, jak przekształcają się media oraz jakie dają możliwości. Wiąże się to z nieuniknionym wpływem na młodych ludzi dorastających wraz z rozwojem nowoczesnych mediów. Można snuć rozważania dotyczące np. aspektu wygenerowania się pokolenia, a właściwie społeczeństwa, które trudno jest jednoznacznie zdefiniować.
Doświadczenie pokoleniowe na przykładzie socjalistycznych form przestrzennych Bytomia

Doświadczenie pokoleniowe na przykładzie socjalistycznych form przestrzennych Bytomia

Artykuł przedstawia analizę pojęcia doświadczenia pokoleniowego na przykładzie powstałego w okresie socjalizmu w Bytomiu Pomnika Wolności autorstwa Tadeusza Wrzecionka. Dyskusja władz trwająca od 1989 r. dotycząca usunięcia pomnika jest przykładem narzucania własnego doświadczenia pokoleniowego na barki nowej generacji