Teksty autora
Kulturowe oblicza Wschodu

Kulturowe oblicza Wschodu

Pojęcie „wschodu” towarzyszy nam niemal nieustannie i co znamienne, jest ono stosowane w wielu, tak bardzo różnych od siebie kontekstach. Możemy mówić zarówno o wschodzie słońca, jak i o wschodzie rozumianym jako kierunek geograficzny. Pojęcie „wschodu” nabrało również kulturowego znaczenia, które pozwala nam na przeprowadzenie swoistej klasyfikacji i określanie przynależności pewnych państw i narodów świata do sfery Bliskiego, Dalekiego Wschodu bądź Europy Wschodniej.
Call for papers: Antropologia wizualna  // numer specjalny

Call for papers: Antropologia wizualna // numer specjalny

  W związku z III Śląską Edycją Przeglądu Filmów Etnograficznych Oczy i Obiektywy, chcielibyśmy zaprosić Państwa do współtworzenia specjalnego numeru Pracowni Kultury, podejmującego tematykę związaną między innymi z filmami etnograficznymi.
Laboratorium Kultury 4 (2015)

Laboratorium Kultury 4 (2015)

Jan Aleksander Karłowicz
Call for papers: Kulturowe Oblicza Wschodu / zamknięte

Call for papers: Kulturowe Oblicza Wschodu / zamknięte

Pojęcie „wschodu” towarzyszy nam niemal nieustannie i co znamienne, jest ono stosowane w wielu, tak bardzo różnych od siebie kontekstach. Możemy mówić zarówno o wschodzie słońca, jak i o wschodzie rozumianym jako kierunek geograficzny.
Progi, krawędzie, przesmyki... O granicach w kulturze

Progi, krawędzie, przesmyki… O granicach w kulturze

Granice w kulturze to zagadnienia niezwykle popularne, stale obecne i wciąż na nowo poddawane wnikliwym refleksjom w zakresie nauk humanistycznych.
Call for papers: Progi, krawędzie, przesmyki… o granicach w kulturze / zamknięte

Call for papers: Progi, krawędzie, przesmyki… o granicach w kulturze / zamknięte

  To, co dla jednych jest sufitem, dla innych jest zaledwie podłogą – zauważa trafnie Zofia Nałkowska w swojej „Granicy”, obrazując jednocześnie wszelkiego rodzaju bariery dzielące ludzi – fizyczne, społeczne i symboliczne.
Sport w kulturze

Sport w kulturze

XIX wiek to czas, kiedy sport stopniowo toruje sobie drogę do bycia stałym elementem krajobrazu życia społecznego. Szczególny „wynalazek” czasu wolnego i zwiększający się poziom wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej sprawiły, że ludzie różnych warstw społecznych coraz chętniej spędzają czas na świeżym powietrzu, poświęcając się różnego rodzaju ćwiczeniom fizycznym.
Laboratorium Kultury 3 (2014)

Laboratorium Kultury 3 (2014)

Lewis Henry Morgan
Call for papers: Jan Aleksander Karłowicz / zamknięte

Call for papers: Jan Aleksander Karłowicz / zamknięte

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu numeru „Laboratorium Kultury” poświęconego twórczości, życiu i koncepcjom klasyka polskiej etnografii – Jana Aleksandra Karłowicza.