Teksty autora
Dolny Śląsk w tworzeniu. Lower Silesia in the (art) making – recenzja książki

Dolny Śląsk w tworzeniu. Lower Silesia in the (art) making – recenzja książki

Dolny Śląsk w tworzeniu. Lower Silesia in the (art) making, red. I. Topp, A. Saja, P.J. Fereńskiego, Ośrodek Kultury i Sztuki – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2016, ss. 251.   Książka Dolny Śląsk w tworzeniu. Lower Silesia in the (art) making  pod redakcją Izoldy Topp, Andrzeja Saja i Piotra Jakuba Fereńskiego jest pokłosiem II edycji projektu Silesia...
Kilka słów o marze polnej południcą zwanej

Kilka słów o marze polnej południcą zwanej

Granica ma oddzielać elementy różniące się przypisanymi im znaczeniami. Opierając się na tej krótkiej definicji, w kulturze ludowej wyróżniano wiele form podziału. Były nimi granice przestrzenne, jak progi domów[1], płoty zagród lub miedze. Momenty graniczne dostrzegano także w rocznym cyklu słonecznym i następujących po sobie porach roku. Przykładem tego są m.in. obchody przywitania lata w wigilię dnia św. Jana[2]. Wreszcie cechę graniczności przypisywano...