W swoim artykule, autorka podejmuje kwestię resztek i ich miejsca w życiu człowieka. Pozornie niepotrzebne elementy, odpady, towarzyszą nam bowiem nieustająco.