Autor poprzez analizę strukturalną, szuka podobieństw i różnic pomiędzy opowieściami ajtiologicznymi a współczesnymi miejskimi legendami. Porównanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu wyznaczników z powodzeniem używanych w przypadku opowieści wierzeniowych przez takich badaczy jak Ewa Kosowska i Mirosław Marczyk.